Návod na montáž a údržbu terasy

Terasové dosky sa vyrábajú s priemernou vlhkosťou 14 % (+/- 3%). Je dôležité, aby ste ich až do montáže skladovali na suchom, vetranom mieste (na palete), nikdy nie voľne položené a ponechali zviazané pôvodnou páskou alebo zaťažené – vyhnete sa tak prípadným deformáciám. Pri dlhodobom skladovaní – viac ako 14 dní musí byť zabezpečené odvetranie každej dosky.

Drevo je odolný, trvanlivý a všestranný materiál, keď sa však používa vo vonkajšom prostredí, vyžaduje osobitnú starostlivosť. Aby terasa dobre a dlho slúžila, dodržiavajte prosím nasledovné pokyny.

Podklad pre montáž musí byť tvrdý a stabilný.

Terasa na betónovom základe

V prípade stavby terasy na betónovom základe je potrebné zabezpečiť odtekanie vody medzi podkladovými hranolmi – dodržiavajte minimálny spád 2 cm na 1 bežný meter.

Drevenú podkonštrukciu od pokladu izolujte, napríklad gumenými podložkami.

Montáž terasy na zemi

V prípade montáže na zemi je vhodné najskôr umiestniť netkanú textíliu aby sa zabránilo prerastaniu trávy a buriny. Následne je potrebné vysypať a udupať zmes malých kameňov alebo štrku. Na pripravený podklad sa rozmiestňujú betónové dlaždice, na ktoré sa kotvia podkladové hranoly. Vzdialenosť medzi jednotlivými betónovými dlaždicami by mala byť cca 40 cm medzi podkladovými hranolmi a 80 cm v smere kladenia podkladových hranolov.

Podkonštrukcia

Drevené podkladové hranoly by mali mať približne rovnakú hustotu a tvrdosť ako terasové dosky, min. však 650 kg / m3 pri vysušenom stave.

Optimálna vzdialenosť medzi jednotlivými hranolmi je 30 cm, maximálne 35 cm (platí pri hrúbke dosky 21 mm).

Hranoly sa kotvia k podkladu tak, aby spolu tvorili pevné základy. Koniec každej dosky musí byť prichytený k jednému z hranolov.

V prípade, že terasa prilieha k stene, nezabudnite nechať medzi terasou a stenou dilatačnú medzeru minimálne 1cm.

Viditeľný spoj na skutky

Jednotlivé terasové dosky musia byť od seba vzdialené minimálne 5 mm. Medzera medzi doskami má zabezpečiť priestor na to, aby mohla doska prirodzene zosychať a napúčať podľa počasia bez poškodenia.

Používajte výhradne nerezové skutky (v opačnom prípade sa môžu v mieste spoja objavovať neodstrániteľné čierne fľaky) s dĺžkou minimálne dvojnásobku hrúbky dosky. Pred naskrutkovaním je potrebné diery v terasových doskách predvŕtať. Vždy dávajte dve skutky vedľa seba – umiestňujte ich 15-20 mm od okraja dosky. Vzdialenosť spoja od konca dosky by mala byť 30-60 mm aby sa zabránilo ohýbaniu koncov dosiek. Odporúčané množstvo skrutiek cca 60 ks na 1m2 terasy (pri šírke dosky 10 cm).

Spoj na klipy

Vzdialenosť medzi jednotlivými doskami je daná zvoleným spojovacím materiálom. Prvú dosku treba pripevniť pomocou skrutiek. Klip vložíte do vysústruženého okraja dosky a následne pripevníte skrutkou o podkladový hranol. Ďalšiu dosku zasuniete do klipu, čo najbližšie k predchádzajúcej doske, jemne ju priklepnite gumovým kladivom. Na 1 m2 terasy budete potrebovať cca 30 klipov (pri šírke dosky 10cm) a 30 nerezových skrutiek. Vzdialenosť medzi koncom dosky a klipom nesmie byť viac ako 5 cm. Pri spájaní dosiek na dĺžku treba každú dosku pripevniť k podkladovému hranolu samostatným klipom. Posledná doska sa k hranolu prichytáva viditeľným spojom, na skrutky. Pri montáži terasy na klipy je potrebné použiť lepidlo na podlepenie o hranol aj do pera na krátkej strane. Terasové dosky sa podlepujú o hranoly lepidlom Sikabond T2 a na krátku stranu sa aplikuje malé množstvo Sika Max Tack alebo Wurth Multikraft.

Ošetrovanie a údržba

Prirodzene odolné drevo, ale aj drevo ktoré bolo ošetrené voči hubám a drevokaznému hmyzu vyžaduje aj ďalšiu ochranu – proti vode a slnečnému žiareniu, ktoré spôsobujú napúčanie, zosychanie, praskliny a šednutie povrchu (šedá patina nijako neznižuje kvalitu alebo životnosť dreva). Ideálnou ochranou proti vode a slnečnému žiareniu sú exteriérové oleje – na trhu sú k dispozícii pigmentované aj transparentné ochranné oleje, dokonca aj protišmykové. Transparentné oleje prirodzene zvýraznia kresbu a farbu terasy, pigmentované sú odolnejšie voči UV žiareniu, no môžu prirodzenú kresbu a farebné odchýlky jednotlivých terasových dosiek úplne prekryť.

Prvá aplikácia oleja

Pri montáži terasy sa odporúčajú dve vrstvy oleja: prvá vrstva zo všetkých štyroch strán pred montážou, druhá po inštalácii terasových dosiek.

Údržba

Základom údržby je udržiavať terasu čistú. Pravidelne vymetajte nečistoty spomedzi dosiek, v zime odstraňujte sneh a ľad. Pre udržanie terasy v dobrej kondícii ju každoročne napúšťajte exteriérovým olejom. Olejovanie je ideálne aplikovať dva krát do roka, na jar kvôli lepšej UV ochrane a na začiatku jesene, aby bola dobre pripravená na dážď a mráz.